Ett sätt att göra vår värld bättre

Tips

Utbildningen är en viktig del av livet

En av de viktigaste faktorerna för att ungdomar ska klara sig bra i livet är att de har tagit examen från gymnasiet. Idag avbryter cirka 30 000 ungdomar sin gymnasieutbildning varje år. För en del handlar det bara om att byta skola. Men de flesta av dessa ungdomar påbörjar inte någon annan utbildning. Tyvärr så visar statistik att risken för att hamna i arbetslöshet är mycket hög bland de som hoppat av gymnasiet. Därför är det oerhört viktigt att ungdomarna får vägledning av sin SYV. Studievägledaren ska hjälpa dem att välja ett gymnasium som passar deras intressen.

Viktigt att välja rätt gymnasium

Att börja gymnasiet kan vara utmanande, hoppet mellan grundskola och gymnasium är stort och för många blir det överväldigande. Men de som har kollat upp flera olika skolor, besökt skolorna och pratat med tidigare elever känner sig ofta tryggare när terminen drar igång. Genom att hitta information på nätet om skolorna så kan ungdomarna bilda sig en uppfattning om varje skola. Det är viktigt att de vet om vilken inriktning skolan har för att se om det matchar deras egna intressen. De som känner att de har hittat rätt utbildning brukar fortsätta sina tre år på gymnasiet för att sedan se vad livet har att erbjuda.

Comments are disabled.